Learnconsulting

Intrebari frecvente


ÎNFIINŢARE FIRMĂ
Vă rog sa-mi spuneti dacă de aceste fonduri beneficiaza o persoana care doreste să infiinteze o firma, dispunind de un teren.

Fondurile structurale nu se acorda pentru înfiinţarea de societăţi comerciale. 
De la această regulă generală există excepţii pentru firmele inovative.

In cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritara 2, puteţi aplica pe operatiunea O.2.3.1 „Sprijin pentru start up-uri şi spin-offuri inovative”. Prin această operaţiune se încurajează proiectele de tip „spin-off” care asigură unui cercetător sau unui grup de cercetători posibilitatea să se desprindă din instituţia publică, unde a dezvoltat un proiect de cercetare şi a obţinut un rezultat,  în scopul continuării  soluţiei cercetate până la finalizarea ei, în vederea producerii şi comercializării rezultatelor pe piaţă. Solicitantul unui proiect pentru  start-up  poate înfiinţa o microîntreprindere sau intreprindere mica în cazul în care detine un brevet sau o licenţă.

Astfel de întreprinderi sunt stimulate să implementeze pe piaţă  un produs (bun material sau serviciu), sau proiectul propus spre finanţare vă urmări să producă şi/sau să livreze pe piaţă  produse şi/sau servicii noi sau substanţial îmbunătăţite, pornind de la un rezultat obţinut din activitatea de cercetare şi dezvoltare sau de la o idee brevetată. 

Prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), puteţi primi fnantare în cazul în care sunteţi inregistrat şi vă desfasurati activitatea în spatiul rural, inclusiv persoanele fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja că până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată  şi să funcţioneze ca microîntreprinderi. Mai multe informaţii gasiti în special la adresele:  www.madr.ro şi www.apdrp.ro. Fondurile destinate Dezvoltării rurale nu sunt fonduri structurale şi sunt gestionate de Ministerul Agriculturii.

E bine să ştiţi ca nu se acorda fonduri structurale persoanelor fizice, şi ca fondurile structurale acopera doar o parte din costurile investiţiei, restul trebuie să fie sustinut din bugetul dvs.RECICLARE DEŞEURI
Ce condiţii trebuie să indeplinesc pentru a accesa fondurile nerambursabile privind un proiect în domeniul managementului deşeurilor?

Daca reprezentaţi o societate comerciala, trebuie să ştiţi ca din fondurile structurale pot beneficia de finanţare numai intreprinderile cu minim un an de activitate. E bine să cunoasteti de la inceput ca fondurile structurale acopera doar o parte din costurile unui proiect, restul trebuind să fie sustinut din bugetul dvs.

Prin intermediul Programului Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE), disponibil pe pagina http://amposcce.minind.ro/, se acorda IMM-urilor finanţări pentru reciclarea deşeurilor dar nu şi pentru activitatea de colectare a deşeurilor. Pentru alte detalii, vă rugam să consultaţi Ghidurile Solicitantului disponibile pentru Axa 1 "Un sistem inovativ şi 4 ecoeficient de producţie" a Programului Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice (daca societatea dvs. este intreprindere  mica, mijlocie ori intreprindere mare). De asemenea, vă recomandam să consultaţi şi Ghidurile Solicitantului pentru Axa 2 „Cercetare, dezvoltare tehnologica şi inovare pentru competitivitate”, care ofera sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovative.Pentru acest program, instituţia responsabilă  – numita Autoritate de Mangement – este Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

Pentru firmele cu  mai puţin de 10 angajaţi, de tipul microîntreprinderilor, cu minim  un an de activitate, se acordă finanţări pentru colectare şi reciclare deşeuri prin intermediul Programului Operaţional Regional (POR). Pentru mai multe detalii vă trebui să consultaţi Ghidul Solicitantului pentru Domeniul major de intervenţie 4.3 – „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” din Programul Operaţional Regional. Documentele sunt disponibile pe pagina http://www.fonduri-ue.ro/index.php?sectionId=154. Pentru informaţii suplimentare, vă rugam să contactati Agentia de Dezvoltare Regională din zona dvs. (date de contact pe pagina http://www.fonduri-ue.ro/upload/contacte ADR.pdf) sau Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, www.inforegio.ro, Relaţii publice: tel. 0372111409, info@mdrt.ro. 
Daca  firma  are  sediul  în  mediul  rural,  vă  informam  ca  intreprinderile din mediul rural pot fi finanţate prin Programul National de Dezvoltare Rurală. Fondurile destinate Dezvoltării rurale şi pescuitului nu sunt fonduri structurale şi sunt gestionate de de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

In ceea ce priveste crearea unui sistem de colectare şi reciclare a deşeurilor, acesta poate fi finanţat prin Prgramul Operaţional Sectorial Mediu şi mai precis în cadrul Axei 2: „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate”; în acest caz promotorii de proiecte pot fi consiliile judeţene. Pentru mai multe detalii vă rugam să luati legatura cu Autoritatea de Management responsabila, anume Minsterul Mediului şi Padurilor, date de contact pe pagina: http://www.fonduri-ue.ro/index.php?sectionId=160 sau http://www.posmediu.ro/contact. 

 

AZIL 
M-ar interesa documentatia necesara pentru a-mi deschide un azil de batrani cu ajutorul fondurilor europene.

Dacă investiţia are în vedere obtinerea de profit şi centrul de asistenta vă avea şi cazare, ideea nu este eligibila pentru finanţarea din fonduri structurale.
Pentru a fi eligibile pe Programul Operaţional Regional, centrele de asistenta trebuie să fie acreditate ca furnizori publici/privaţi de servicii sociale sau pot depune proiecte în cadrul programului dacă vin în parteneriat cu o unitate administrativ-teritoriala. Pentru mai multe detalii, vă rugam să consultaţi Ghidul Solicitantului pentru domeniul 3.2 – „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” al Programului Operaţional Regional, disponibil pe pagina:http://www.fonduri-ue.ro/index.php?sectionId=154).

Pentru informaţii suplimentare, vă rugam să contactati Agentia de Dezvoltare Regională din zona dvs (date de contact pe pagina http://www.fonduri-ue.ro/upload/contacte ADR.pdf) sau Autoritatea de Management pentru programul Operaţional Regional din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, www.inforegio.ro, Relaţii publice: tel. 037 211 14 09, info@mdrt.ro.

 

CABINETE MEDICALE / STOMATOLOGIE
Cum as putea beneficia de fonduri europene pentru a creea intr-o anumita regiune, un centru medical?

Pentru deschiderea unui cabinet nu se acorda finanţare din fondurile structurale. Insa dacă exista deja cabinetul de minim un an, în mediul urban, organizat ca microîntreprindere, ati putea avea acces la finanţare din Domeniul major de intervenţie 4.3 – „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” din Programul Operaţional Regional. 

Pentru a verifica dacă indepliniti toate condiţiile, vă rugam să consultaţi Ghidul Solicitantului, disponibil pe pagina http://www.fonduri-ue.ro/index.php?sectionId=154. Pentru informaţii suplimentare, vă rugam să contactati Agentia de Dezvoltare Regională din zona dvs (date de contact pe pagina http://www.fonduri-ue.ro/upload/contacte ADR.pdf) sau Autoritatea de Management pentru programul Operaţional Regional din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, www.inforegio.ro, Relaţii publice: tel. 037 211 14 09, info@mdrt.ro.  Daca doriti să faceti inveştiţia în mediul rural, ideea dvs este eligibila pentru fondurile destinate Dezvoltării rurale. Pot primi finanţare medicii umani şi veterinari cu drept de liberă practică care sunt organizati şi funcţionează în cadrul unui cabinet medical individual. Aceştia pot solicita fonduri doar pentru investiţii de modernizare. în acest sens, vă rugam să consultaţi Programul  National de Dezvoltare Rurală.

Fondurile destinate Dezvoltării rurale nu sunt fonduri structurale şi sunt gestionate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Informaţii specifice acestui domeniu pot fi gasite în special la adresele www.madr.ro şi www.apdrp.ro. Ca urmare, vă trebui să vă adresati colegilor nostri de la Ministerul  Agriculturii, care gestioneaza acest program: Direcţia Generală Dezvoltare Rurală, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, tel 021 3078511, e-mail feadr@madr.ro.

 


SERVICE AUTO
Se pot accesa fonduri pentru a face un service auto şi o statie de inspectie tehnica periodica (ITP)?

Ideea dvs de proiect este eligibila dacă aveti minim un an de activitate, atelierul functioneaza în mediul urban şi sunteţi microîntreprindere. Atunci pentru dezvoltarea firmei puteţi beneficia de finanţare dacă indepliniti toate condiţiile specificate în Ghidul Solicitantului pentru Domeniul major de intervenţie 4.3 – „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” din Programul Operaţional Regional.

Documentul este disponibil pe pagina http://www.fonduriue.ro/index.php?sectionId=154. Pentru informaţii suplimentare, vă rugam să contactati Agentia de Dezvoltare Regională din zona dvs (date de contact pe pagina http://www.fonduriue.ro/upload/contacte ADR.pdf) sau Autoritatea de Management pentru programul Operaţional Regional, anume Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, www.inforegio.ro, Relaţii publice: tel. 037 211 14 09, info@mdrt.ro.

Daca firma este/va fi în mediul rural, sunt eligibile investiţiile  în servicii de mecanizare transport pentru populaţia rurală. vă rugam să consultaţi Programul National de Dezvoltare Rurală. Fondurile destinate Dezvoltării rurale nu  sunt fonduri structurale şi sunt gestionate de Ministerul Agriculturii. Informaţii specifice acestui domeniu pot fi gasite în special la adresele www.madr.ro şi www.apdrp.ro 

 

ARTIZANAT, MEŞTEŞUGURI
Unde as putea depune un proiect care care ca obiectiv creşterea nivelului de valorificare a mestesugurilor traditionale?

Depinde care este ideea dvs de proiect în mod concret (promovarea mestesugurilor, adaptarea ofertei la cerere, perfectionarea profesionala a personalului, sprijin pentru intreprinderi, diversificarea activitatii, investiţii, etc.)

Va recomandam să consultaţi urmatoarele documente: Documentul Cadru de Implementare pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane sau Ghidul Solicitantului pentru domeniile de interventie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale” şi 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe  termen lung a zonelor rurale în
ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă” . Institutia care gestioneaza acest program este Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – detalii pe pagina http://www.fseromania.ro/index.php.  De asemenea, pentru un proiect desfasurat în mediul rural, vă rugam să consultaţi Programul National de Dezvoltare Rurală.

Fondurile destinate Dezvoltării rurale nu sunt fonduri structurale şi  sunt gestionate de Ministerul Agriculturii. Informaţii specifice  acestui domeniu pot fi gasite în
special la adresele www.madr.ro  şi www.apdrp.ro. Ca urmare, vă trebui sa-i contactati pe colegii nostri de la Ministerul Agriculturii, care gestioneaza acest program: Direcţia Generală Dezvoltare Rurală, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, tel 021 3078511, e-mail feadr@madr.ro. 

Va recomandam să verificati şi programele finanţate din fonduri de la bugetul statului pentru mestesugari şi gestionate de  Agentia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM.
 

 

BIODIESEL
Pot primi finanţare pentru procesarea biodiesel-ului?

Daca prin "procesare a biodiesel-ului" intelegeţi producerea lui, domeniul se încadrează la fondurile pentru dezvoltarea rurală. Pentru acesta, vă rugam să consultaţi Programul National de Dezvoltare Rurală. Fondurile destinate dezvoltării rurale nu sunt fonduri structurale şi sunt gestionate de Ministerul Agriculturii. Informaţii specifice acestui domeniu pot fi gasite în special la adresa: http://www.mapam.ro. Ca urmare, vă trebui să reveniti cu întrebările dvs şi sai contactati pe colegii nostri de  la Ministerul Agriculturii, care gestioneaza acest program: Direcţia Generală Dezvoltare Rurală, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, tel 021 3078511, e-mail feadr@madr.ro.

Daca prin "procesare a biodiesel-ului" intelegeţi că vreţi să produceti energie electrica din biodiesel, trebuie precizat ca pentru producerea energiei din resurse regenerabile (eoliene/ solare/ hidroenergetice în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10MW/ din resurse geotermale etc.) se poate aplica pentru fonduri structurale în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, (Domeniul major de interventie 4.2 – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi), dacă indepliniti condiţiile specificate în Documentul Cadru de Implementare pentru acest Program (http://www.fonduriue.ro/index.php?sectionId=152 ), dar şi Ghidul Solicitantului (http://www.fonduri-ue.ro/upload/4.2_resurse_regenerabile_energie.pdf ).

E de menţionat ca nu se acorda fonduri persoanelor fizice, ONG-urilor şi asociaţiilor de firme, iar energia produsa poate fi furnizata în reţeaua de transport şi distribuţie la utilizatorii finali sau folosita pentru uzul propriu al agentului  economic beneficiar. dacă aveti nevoie de informaţii suplimentare vă rugam să contactati Organismul Intermediar pentru Energie, anume  Direcţia Generală  Energie din cadrul Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri acolo se vor primi şi proiectele. Datele de contact sunt: Direcţia Generală Energie, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri  tel 021/20.25.388, 021/20.25.385, Fax 021/20.25.392, E-mail: asistentaoie@minind.ro.  
De asemenea, e posibil să primiti finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) - Măsura 121 „Modernizarea exploataţiei agricole”. Scopul sprijinului acordat prin aceasta măsură cuprinde înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt (până la 5 ani) şi regenerare pe cale vegetativă (lăstari, drajoni etc.), cum ar fi culturile de plopi, sălcii, salcâmi etc., în scopul producerii de energie regenerabilă şi investiţii pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei. Mai multe informaţii gasiti în special la adresele:  www.madr.ro şi www.apdrp.ro

Fondurile destinate Dezvoltării rurale nu sunt fonduri structurale şi sunt gestionate de Ministerul Agriculturii. Ca urmare, vă trebui să redirectionaţi întrebările dvs catre colegii nostri de la Ministerul Agriculturii, care gestioneaza acest program: Direcţia Generală Dezvoltare Rurală, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, tel 021 3078511, e-mail feadr@madr.ro


Parteneri