Learnconsulting

Viitorul fondurilor structurale 2014-2020

In luna martie a acestui an, Comisia Europeana urmeaza sa aprobe alocarea financiara pentru Programele Operationale, aferente perioadei 2014-2020, pe baza Acordului de Parteneriat cu Romania. In perioada 2007-2013, Romania a reusit sa atraga doar 5 miliarde de euro din cele aproape 20 de miliarde puse la dispozitie de Uniunea Europeana, iar pentru urmatorului exercitiu financiar 2014-2020, Romania va avea o alocare  financiara de 40 de miliarde de euro. In plus, Parlamentul European a aprobat ca banii necheltuiti alocati in 2011 si 2012 sa poata fi cheltuiti in 2014, respectiv 2015.

Conform Memorandumului privind aprobarea actiunilor referitoare la pregatirea accesarii si implementarii fondurilor europene, proiectul legislativ pentru urmatoarea perioada 2014-2020, face referire la urmatoarele aspecte:

  • Concentrarea tematica asupra prioritatilor Strategiei Europa 2020 pentru „o crestere inteligenta, durabila si inclusiva”
  • Instrumentele structurale si fondurile destinate dezvoltarii rurale si pescuitului vor fi: Fondul European pentru Dezvoltare Regionala-FEDR, Fondul Social European-FSE, Fondul de Coeziune-FC, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime-FEPM
  • Posibilitatea elaborarii unor programe multifond in cazul implementarii fondurilor structurale
  • Oportunitati pentru abordarea teritoriala a programarii
  • Accentul crescut pe perfomanta si monitorizarea rezultatelor
  • Simplificarea procesului de implementare si un mai bun managment al fondurilor

 

 


Cadrul Financiar Multianul 2014-2020 al Comisiei Europene .....detalii

Memorandumul de aprobare a principalelor măsuri privind accelerarea procesului de pregătire a documentelor de programare si implementare 2014‐2020.....detalii

Lectii de invatat 2014-2020 din actuala perioada de programare.....detalii

Strategia Europa 2020.....detalii


Parteneri