Learnconsulting

Dezvoltare Rurală (PNDR)

Dezvoltare Rurală (PNDR)

Programul National pentru Dezvoltare Rurala (PNDR)

PNDR prin intermediu fondurilor europene se concentreaza in principal pe modul de abordare si atenuare a dezavantajelor structurale din sectorul agricol si cel forestier, in vederea modernizarii, consolidarii si restructurarii, care sa permita atingerea unui nivel ridicat de competitivitate si durabilitate din perspectiva protectiei mediului. De asemenea PNDR se axeaza pe imbunatatirea echilibrului dintre dezvoltarea economica a zonelor rurale si utilizarea durabila a resurselor naturale, prin mentinerea si cresterea atractivitatii zonelor rurale - ca elemente de baza in diversificarea exploatatiilor si identificarea unor activitati economice alternative. PNDR are in vedere nevoile a doua mari categorii din zonele rurale: populatia trecuta de varsta pensionarii si populatia activa, dar angajata cu timp de ocupare partial sau somera.


Axa prioritara 1: Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier

Masura 1.1.1 : Formare profesionala (training), informare si difuzare de cunostinte
Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol, silvic si alimentar, utilizarea durabila a terenurilor agricole si protectia mediului, prin actiuni de formare, informare si difuzare de cunostinte inovative adresate persoanelor adulte care activeaza in sectoarele mentionate.

Masura 1.1.2 Instalarea tinerilor fermieri
Imbunatatirea si cresterea competitivitatii sectorului agricol prin promovarea instalarii tinerilor fermieri si sprijinirea procesului de modernizare si conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, igiena si bunastarea animalelor, siguranta la locul de munca;Imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole prin reinnoirea generatiei sefilor acestora, fara cresterea populatiei active ocupate in agricultura.

Masura1.2.1 Modernizarea exploatatiilor agricole
Cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie.

Masura 1.2.2 Imbunatatirea valorii economice a padurii
Cresterea valorii economice a padurilor tinand cont de rolul multifunctional si managementui durabil al padurilor.

Masura 1.2.3 Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere
Cresterea competitivitatii intreprinderilor de procesare agro-alimentare si forestiere prin imbunatatirea performantei generale a intreprinderilor din sectorul de procesare si marketing a produselor agricole si forestiere, printr-o mai buna utilizare a resurselor umane si a altor factori de productie.

Masura 1.2.5 Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii
Adaptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier. Masura va cuprinde trei submasuri pentru care se detaliaza elementele specifice, dupa cum urmeaza:

Masura 1.4.1 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta
Cresterea competitivitatii exploatatiilor agricole in curs de restructurare pentru facilitarea rezolvarii problemelor legate de tranzitie, avand in vedere faptul ca sectorul agricol si economia rurala sunt expuse presiunii concurentiale a pietei unice.

Masura 1.4.2 Infiintarea grupurilor de producatori
Cresterea competitivitatii sectoarelor primare agricol si silvic, prin dezvoltarea echilibrata a relatiilor dintre producatori si sectoarele de procesare si comercializare, precum si adaptarea productiei din punct de vedere calitativ si cantitativ la cerintele consumatorilor.

Masura 1.4.3 Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori
Imbunatatirea competitivitatii sectorului agricol prin ameliorarea gestionarii durabile de catrefermieri a exploatatiilor lor avand ca rezultat cresterea performantei acestora.

 

Axa prioritara 2: Imbunatatirea mediului si a spatiului rural

Masura 2.1.1 Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata
Sa contribuie in zona montana defavorizata la utilizarea continua a terenurilor agricole,mentinandu-se astfel viabilitatea spatiului rural si, de asemenea, mentinandu-se si sustinandu-seactivitatile agricole durabile.

Masura 2.1.2 Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana
Sa contribuie in zonele defavorizate - altele decat zona montana, la utilizarea continua aterenurilor agricole, mentinandu-se astfel si viabilitatea spatiului rural si, de asemenea,mentinandu-se si sustinandu-se activitatile agricole durabile.

Masura 2.1.4 Plati de Agro-mediu
Mentinerea pajistilor cu inalta valoare naturala.tinta 2013: 1.450.000 hectare sub angajament.
Mentinerea biodiversitatii prin aplicarea practicilor agricole traditionale.tinta 2013: 375.000 hectare sub angajament.Managementul adecvat al pajistilor importante pentru pasari.tinta (total) 2013 - 173.000 hectare pajiste sub angajament.tinta Varianta 3.1 – Crex Crex: 38.000 hectare.tinta Varianta 3.2 – Lanius minor, Falco vespertinus: 135.000 hectare.

Masura 2.2.1 Prima impadurire a terenurilor agricole
Imbunatatirea conditiilor de mediu in spatiul rural prin folosirea si gospodarirea durabila a terenului prin impadurire. Aceasta masura este destinata prevenirii pagubelor produse de factorii naturali daunatori, reducerii eroziunii solurilor, imbunatatirii capacitatii de retentie a apei, cresterii calitatii aerului, producerii de biomasa, inclusiv masa lemnoasa de calitate, prin mentinerea, sau, dupa caz, cresterea biodiversitatii.

 

Axa prioritara 3: Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale

Masura 3.1.2 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi
Dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non-agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale.

Masura 3.1.3 Incurajarea activitatilor turistice
Dezvoltarea activitatilor turistice in zonele rurale care sa contribuie la cresterea numarului de locuri de munca si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural.

Masura 3.2.2 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie, asigurarea accesului la serviciile de baza si protejarea mostenirii culturale si naturale din spatiul rural in vederea realizarii unei dezvoltari durabile.

 

Axa prioritara 4 LEADERO: Demararea si functionarea initiativelor de dezvoltare locala
Abordarea LEADER, prin actiunile sale specifice va duce la imbunatatirea guvernantei locale si la promovarea potentialului endogen al teritoriilor. De asemenea, abordarea LEADER presupune consolidarea coerentei teritoriale si implementarea de actiuni integrate, ce pot conduce la diversificarea si dezvoltarea economiei rurale, in folosul comunitatilor.

Masura 4.1 Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
Sprijinul acordat prin axa LEADER ofera posibilitatea, in contextul elaborarii strategiilor de dezvoltare locala pe baza nevoilor locale si a punctelor forte, de a combina cele trei obiective ale celor trei axe din FEADR respectiv: competitivitate, imbunatatirea mediului si calitatea vietii/diversificare.

Masura 4.3.1 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului
Masura urmareste cresterea capacitatii de implementare a strategiilor de dezvoltare locala prin:
a)Constructie institutionala la nivel local;
b) Asigurarea resurselor umane, financiare si tehnice pentru sprijinirea activitatii Grupurilor de Actiune Locala;
c) Instruirea personalului Grupurilor de Actiune Locala in vederea elaborarii si implementarii strategiilor de dezvoltare locala
d) Animarea teritoriului.
Masura Plati complementare directe


Parteneri