Learnconsulting

Programe Operationale
  •  / home
  • Programe Operationale

Capital Uman (POCU)

Capital Uman (POCU)

Educaţia şi formarea profesională, Dezvoltare economică și socială Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii, Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor...

citeste mai mult
Capacitate Administrativă (PODCA)

Capacitate Administrativă (PODCA)

Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative a fost elaborat pentru a contribui in mod substantial la punerea in practica a prioritatii tematice

citeste mai mult
Dezvoltare Rurală (PNDR)

Dezvoltare Rurală (PNDR)

Programul National pentru Dezvoltare Rurala (PNDR) prin intermediu fondurilor europene se concentreaza in principal pe modul de abordare si

citeste mai mult
Mediu (POS Mediu)

Mediu (POS Mediu)

Programul Operational Sectorial Mediu (POS MEDIU) Obiectivul global al POS Mediu consta in imbunatatirea standardelor de viata ale populatiei si a standardelor de mediu, vizand, in principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu.

citeste mai mult
Dezvoltare Regionala (POR)

Dezvoltare Regionala (POR)

Programul Operational Regional (POR) Obiectivul strategic Urmare a aparitiei si dinamicii acestor procese, puse in evidenta de analizele economice si sociale, a fost stabilit ca obiectiv strategic al POR sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale,

citeste mai mult
Competitivitate Economica (POSCCE)

Competitivitate Economica (POSCCE)

Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice” a fost negociat cu Uniunea Europeană prin care se urmăreşte încurajarea creşterii productivităţii întreprinderilor româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de nivelul Uniunii Europ

citeste mai mult
Pescuit (POP)

Pescuit (POP)

Programul Operational pentru Pescuit al Romaniei a fost elaborat de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conformitate cu articolul 17(3) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1198/2006 din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru

citeste mai mult
Programe de Cooperare Teritoriala

Programe de Cooperare Teritoriala

Cooperare Teritoriala Transfrontaliera, Cooperare Teritoriala Transnationala, Cooperare Teritoriala Interregionala

citeste mai mult
Transport

Transport

Obiectivul general al POS Transport consta in promovarea, in Romania, a unui sistem de transport durabil, care sa permita deplasarea rapida, eficienta si in conditii de siguranta a persoanelor si bunurilor, la servicii de un nivel corespunzator standardel

citeste mai mult

Parteneri