Learnconsulting

Capacitate Administrativă (PODCA)

Capacitate Administrativă (PODCA)

Capacitate Administrativă (PODCA)

Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative a fost elaborat pentru a contribui in mod substantial la punerea in practica a prioritatii tematice „Consolidarea unei capacitati administrative eficiente”.

 

Activitati orientative eligibile:

- studii si cercetari privind experientele de reforma ale administratiei locale din alte state membre;
- studierea si dezvoltarea aspectelor privind reforma avansata, precum si managementul cunoasterii si folosirea tehnologiilor inovative în administratie;
- managementul reformei, inclusiv furnizarea de echipament pentru reformarea structurilor de management;- asistenta tehnica pentru elaborarea de strategii privind informatizarea institutionala;
- asistenta tehnica pentru planurile de formare profesionala;- training-ul si asistenta tehnica pentru sprijinul receptarii bunelor practici;
- studiile pentru dezvoltarea sistemelor informatice pentru sprijinul activitatilor de monitorizare si evaluare.

Cine poate obtine finantare:

- administratia publica centrala si locala;
- institutiile de invatamant superior in parteneriat cu autoritatile publice locale;
- ONG-urile. 

Dimensiunea finantarii acordate:

Pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entitatile aflate in subordine sau in coordonare finantate integral din bugetele acestora:

Valoarea totala a proiectelor (Lei) 240.000 – 20.000.000
Valoarea maxima a finantarii acordate din costul total eligibila
85% Contributia eligibila minima a beneficiarului
15% Contributia comunitara din finantarea acordata
100% Contributia publica de la Bugetul de Stat din finantarea acordata
0% Pentru celelalte categorii de beneficiari: 

Valoarea totala a proiectelor(Lei)     240.000 – 20.000.000
Valoarea maxima a finantarii acordate din costul total eligibil

98% Contributia eligibila minima a beneficiarului
2% Nota 

-Valoarea totala a proiectului se compune din valoarea cheltuielilor eligibile si valoarea cheltuielilor neeligibile, altele decat TVA 

-Rata cofinantarii din FSE este maxim 85% din valoarea eligibila a proiectului.

PO DCA este implementat prin trei axe prioritare.

 

 Axa propritara 1 - Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice
Obiectivul acestei axe prioritare este sa contribuie la o imbunatatire durabila a capacitatii administratiei publice din Romania, prin realizarea unor imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice.

Domeniul major de interventie 1.1 - Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ
Obiectivul este dezvoltarea capacitatii de formulare a politicilor publice, capacitatea de a realiza o mai buna reglementare si planificare strategica, precum si aceea de a dezvolta parteneriatele inter-institutionale

Domeniul major de interventie 1.2 - Cresterea responsabilizarii administratiei publice
Obiectivul specific este imbunatatirea capacitatii in ceea ce priveste responsabilizarea administratiei publice. In acest domeniu major de interventie se pune accent pe implementarea si evaluarea elementelor ciclului de management al politicilor publice.

Domeniul major de interventie 1.3 - Imbunatatirea eficacitatii organizationale
Obiectivul specific este acela de a sprijini imbunatatirile de structura si proces care contribuie la eficacitatea organizationala. Acest domeniu major de interventie pune accentul pe sprijinirea activitatilor de reorganizare, pe dezvoltarea practicilor de management al resurselor umane si pe consolidarea unei capacitati sustinute de instruire pentru administratia publica.

 

Axa propritara 2 - Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare
Obiectivul este imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor furnizate de catre administratia publica (centrala si locala).

Domeniul major de interventie 2.1 - Sprijin pentru procesul de descentralizare sectoriala a serviciilor
Obiectivul specific este acela de a sprijini schimbarile de structura si proces care decurg din initiativele de descentralizare sectoriala. Se va acorda finantare pentru instruire si asistenta tehnica in sprijinul procesului de descentralizare, atat la nivelul elaborarii de politici publice, cat si la nivelul furnizarii de servicii.

Domeniul major de interventie 2.2 - Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor
Obiectivul specific este acela de a imbunatati furnizarea de servicii publice. Din punct de vedere al logicii PO DCA, acest domeniu major de interventie se concentreaza pe calitatea furnizarii serviciilor publice. Consolidarea capacitatii administrative in ceea ce priveste managementul calitatii, promptitudinea si evaluarea serviciilor este considerata un element cheie in imbunatatirea eficientei serviciilor publice.

 

Axa propritara 3 – Asistenta tehnica

Domeniul major de interventie 3.1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea PO DCA si pentru pregatirea urmatorului exercitiu de programare.
Principalele obiective sunt asigurarea implementarii si a managementului general al PO DCA, pregatirea interventiilor viitoarelor fonduri structurale si evaluarea activitatilor PO DCA. Dimensiunea finantarii acordate:
Valoarea totala a proiectelor (Lei)
Pentru DMI 3.1-  240.000 – 20.000.000
Pentru DMI 3.2 - 4.000 – 6.000.000
Valoarea maxima a finantarii acordate din costul total eligibil
75% Contributia eligibila minima a beneficiarului
25% Contributia comunitara la finantarea acordata
100% Contributia publica de la Bugetul de Stat la finantarea acordata
0% 
Domeniul major de interventie 3.2 - Sprijin pentru activitatile de comunicare si de promovare ale PO DCA
Acest domeniu major de interventie are ca scop dezvoltarea unui sistem eficient de promovare a PO DCA prin diseminarea informatiilor relevante, avand ca rezultat un impact pozitiv asupra absorbtiei fondurilor.


Parteneri