Learnconsulting

Capital Uman (POCU)

Capital Uman (POCU)

Capital Uman (POCU)

Inițiativa locuri de muncă pentru toți, Locuri de Muncă pentru toți,

Incluziune socială și combaterea sărăciei, Asistență teh...

Axa Prioritara 1 "Inițiativa locuri de muncă pentru tineri"
Axa proioritara 1- urmăreşte desfășurarea acțiunilor în cele trei zone în care rata șomajului în rândul tinerilor depășește 25%, și anume: regiunea Centru (31,7%) , regiunea Sud-Est (31,3%) și regiunea Sud Munteania (30,2%), regiuni mai putin dezvoltate. 

Obiectivele specifice vizate în cadrul acestei priorități de investiții sunt:

- creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16- 24 de ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare și cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est și Sud Muntenia)

- îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-24 ani, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud- Est, Sud Muntenia)

Axa Prioritară 2 Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs"

În cadrul acestei axe sunt prevăzute trei obiective specifice, care viează cele 5 regiuni care nu sunt eligibile în cadrul Inițiativei Locuri de Muncă pentru tineri, respectiv regiunile București- Ilfov, Nord- Est, Nord- Vest, Vest, Sud- Vest Oltenia, dat fiind faptul că nevoia de susținere a tinerilor pe piața muncii a fost identificată în toate regiunile.

Obiectivele specifice corespunzătoare priorității de investiții:

- Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București- Ilfov, Nord- Est, Nord- Vest, Vest, Sud- Vest Oltenia)

- Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)

- Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare

Axa Prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți

Axa Prioritară 4 „Incluziunea socială  și combaterea sărăciei

Axa Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub  responsabilitatea comunității (DLRC)

Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”

 

Axa Prioritară 7 „Asistenţă tehnică”


Parteneri