Learnconsulting

Pescuit (POP)

Pescuit (POP)

Programul Operational pentru Pescuit (POP)

Programul Operational pentru Pescuit al Romaniei a fost elaborat de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conformitate cu articolul 17(3) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1198/2006 din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit, in urma unui proces de consultare a agentilor socio-economici, autoritatilor publice centrale si locale, sindicatelor, ONG-urilor si organizatiilor profesionale.

Eligibilitatea geografica
Intreg teritoriul Romaniei este eligibil in cadrul “Obiectivului de Convergenta”. Romania va aplica sistematic pentru cel mai inalt nivel de finantare in acest Program Operational.

Viziunea strategica exprimata in Planul National Strategic pentru Pescuit este urmatoarea:
“Un sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica.”
Obiective specifice din sfera prioritatilor Programului Operational
Pentru a contribui la indeplinirea viziunii strategice, Programul operational a stabilit patru obiective generale:
-Dezvoltarea competitivitatii si durabilitatii sectorului piscicol primar
-Dezvoltarea pietei pentru produsele sectorului piscicol
-Sustinerea dezvoltarii durabile a zonelor pescaresti si imbunatatirea calitatii vietii in aceste zone
-Sustinerea unei implementari adecvate a PO in cadrul PCP

Axa 1: Masuri de adaptare a flotei de pescuit Comunitare
In concordanta cu Regulamentul FEP si cu strategia prezentata in Sectiunea 4, principalele obiective ale Axei Prioritare 1 vor fi :
-adaptarea flotei de pescuit la resursele disponibile si accesibile din Marea Neagra si ajustarea efortului de pescuit in concordanta cu Politica Comuna de Pescuit pentru speciile prezente in Marea Neagra ;
-mentinerea competitivitatii flotei Romanesti prin modernizarea si adaptarea navelor si ambarcatiunilor la exigentele actuale privind siguranta navigatiei, selectivitatea uneltelor de pescuit, imbunatatirea conditiilor de munca si de depozitare a capturilor;
-sprijinirea pescarilor afectati de evolutia activitatilor din pescuit (incetarea activitatii de pescuit prin casarea navelor sau schimbarea destinatiei acestora) prin implicarea pescarilor in programe de recalificare in alte domenii decat pescuitul;
-mentinerea activitatii flotei de pescuit la scara mica in zonele de coasta.
-Cresterea eficientei flotei romanesti de pescuit

Programul va cuprinde cele cinci masuri propuse prin FEP :
- Masura 1.1 : Incetarea permanenta a activitatilor de pescuit
-  Masura 1.2 : Incetarea temporara a activitatilor de pescuit
-  Masura 1.3 : Investitii la bordul navelor de pescuit si selectivitate
-  Masura 1.4 : Pescuitul de coasta la scara redusa
-  Masura 1.5 : Compensatii socio - economice pentru managementul flotei Comunitare

Masura 1.1 – Incetarea permanenta a activitatilor de pescuit
Beneficiarii masuri
Beneficiarii acestei masuri sunt proprietarii de nave de pescuit inregistrate in Fisierul Comunitar al navelor de pescuit.

Alocarea financiara
Sprijinul financiar public este 100%, din care 85% FEP si 15% buget national, in concordanta cu Art. 53(8) din Regulamentul 1198/2006.
Prioritate va avea planul de refacere, care va avea alocat 30% din bugetul total al acestei masuri. Dupa 2012, suma necheltuita rezervata pentru planul de ajustare a efortului de pescuit va fi realocata altor masuri.

Masura 1.2 – Incetarea temporara a activitatii de pescuit

FEP va acorda ajutor public pentru proprietarii de nave si pescari in vederea incetarii temporare a activitatii de pescuit, daca acest lucru se dovedeste a fi un mod de a contribui la mentinerea flotei de pescuit romanesti la un nivel rezonabil, adaptata efortului de pescuit.

Beneficiarii masurii
Beneficiarii acestei masuri sunt proprietarii navelor de pescuit comercial si pescarii.

Alocarea financiara
Sprijinul financiar public este 100%, reprezentand finantarile din FEP si din bugetul national, in conformitate cu Art. 53 (7) din Regulamentul FEP 1198/2006.

Masura 1.3: Investitii la bordul navelor si selectivitate

Aceasta masura va sprijini cresterea competitivitatii flotei romanesti prin adaptarea caracteristicilor navelor si ambarcatiunilor la cerintele moderne privind siguranta navigatiei, imbunatatirea conditiilor de munca si de depozitare a capturilor.

Vor fi luate in considerare urmatoarele criterii de eligibilitate:
-Nava de pescuit trebuie sa aiba minim 5 (cinci) ani vechime;
-Nava trebuie sa fi fost operationala in ultimele 24 luni;
-Solicitantul detine licenta si autorizatie de pescuit.

Beneficiarii masurii
Beneficiarii acestei masuri sunt proprietarii navelor de pescuit comercial.

Alocarea financiara
Marimea sprijinului financiar poate varia intre 20% pana la 60%.

Metoda folosita pentru stabilirea nivelului interventiei
Centru Regional pentru POP Constanta va fi responsabil cu verificarea caracteristicilor motoarelor vechi comparativ cu cele noi in momentul inlocuirii.

Masura 1.4 – Pescuitul de coasta la scara redusa

Aceasta masura va contribui la implementarea politicii prevazute pentru pescuitul de coasta la scara redusa, care opereaza de-a lungul coastei Marii Negre.

Prin aceasta masura se finanteaza 3(trei) actiuni:
Actiunea 1 – Proiecte colective
Actiunea 2 – Sprijin pentru pensionarea anticipata
Actiunea 3 – Investitii la bordul navelor de pescuit

Beneficiarii masurii
Beneficiarii acestei masuri vor fi:
-Pentru actiunea 1 – organizatii de producatori recunoscute de autoritatea competenta a Statului Membru
-Pentru actiunea 2 - vor fi pescarii implicati in pescuitul la scara mica.
-Pentru actiunea 3 - proprietarii de nave implicati in pescuitul la scara mica.

Alocarea financiara
Cursurile de perfectionare si masurile de control vor fi finantate 100% din fonduri publice, in conformitate cu Articolul 53 (7) din Regulamentul FEP 1198/2006.

Masura 1.5 - Compensatii socio – economice pentru managementul flotei comunitare

Compensatiile socio-economice vor fi acordate pescarilor de la Marea Neagra, incluzandu-i si pe cei din micul pescuit costier, pentru urmatoarele situatii:
-1.5.a - Indemnizatii ne-reinnoibile pentru pescarii care au lucrat la bordul unei nave pe o perioada de cel putin 12 luni ca pescari (Articolul 27 (1) (e)).
-1.5.b - Plecarea timpurie din sectorul pescuitului, inclusiv pensionarea anticipata (Art. 27(1)(d)
-1.5.c - Prime individuale acordate pescarilor cu varsta sub 40 de ani, care pot demonstra ca au lucrat cel putin 5 ani ca pescari sau au o formare profesionala echivalenta si care dobandesc pentru prima data proprietatea partiala sau totala a
unei nave de pescuit, care are mai putin de 24 m in lungime maxima, echipata pentru pescuit si are o varsta intre 5 si 30 de ani vechime(Art. 27(2)).

Beneficiarii masurii sunt urmatorii:
Pentru 1.5.a – pescarii care au lucrat la bordul unei nave de pescuit sau ambarcatiuni de pescuit costier cel putin 12 luni in calitate de pescar, doar daca nava de pescuit a facut obiectul unei opriri definitive din activitatea de pescuit, in conformitate cu masura 1.1
Pentru 1.5.b - Pescarii, inclusiv pescarii implicati in pescuitul la scara redusa, care mai au 10 ani sau mai putin de 10 ani pana la data pensionarii oficiale.
Pentru 1.5.c – pescarii, inclusiv pescarii implicati in pescuitul la scara redusa, care au o varsta mai mica de 40 de ani si care pot demonstra ca au lucrat cel putin 5 ani ca pescari sau au cursuri profesionale echivalente.
3. Alocarea financiara
Ajutorul financiar public este de 100% pentru plata indemnizatiilor financiare nerambursabile.
Pentru achizitia unei nave, prima nu poate sa depaseasca 15% din costul achizitiei si nici valoarea de 50,000 Euro.

Axa prioritara 2: Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura

Principalele obiective de realizat prin Axa prioritara 2:
-Modernizarea acvaculturii pentru adaptarea acesteia la cerintele pietei
-Mentinerea unui nivel durabil pentru activitatea de pescuit in apele interioare
-Imbunatatirea calitatii produselor procesate si comercializate din sectorul pescaresc.

Masura 2.1. Acvacultura

Prin aceasta masura, FEP va finanta investitii pentru construirea, extinderea, echiparea si modernizarea instalatiilor de productie in sectorul de acvacultura.

Beneficiarii masurii
Beneficiarii acestei masuri pot fi intreprinderile micro, mici si mijlocii si intreprinderile care nu se incadreaza in definitiile pentru intreprinderi micro, mici si mijlocii, dar care au mai putin de 750 de lucratori sau cu o cifra de afaceri mai mica de 200 MEUR pe an.

Alocarea financiara
Contributia publica va fi limitata la 60% din investitia totala pentru intreprinderile micro, mici si mijlocii. Pentru intreprinderile care nu se incadreaza intr-una din aceste categorii si au mai putin de 750 de lucratori sau cu o cifra de afaceri mai mica de 200 MEUR pe an, contributia publica va fi limitata la 30 %.
Pe parcursul desfasurarii procesului de evaluare a activitatilor finantate de Autoritatea de Management va acorda prioritate intreprinderilor micro si mici. 50 % din fondurile alocate vor fi rezervate la fiecare anunt pentru depunerea proiectelor pentru acest tip de intreprinderi. Acest procentaj poate fi modificat de Comitetul de monitorizare in functie de cererile actuale.

Masura 2.2. Pescuit in apele interioare
Investitiile in pescuitul din apele interioare este o prioritate in implementarea PO avand in vedere suprafetele mari de ape , diversitatea speciilor si numarul de angajati implicati in activitatea de pescuit in apele interioare Romanesti.

Beneficiarii acestei masuri
Beneficiarii vor fi:
-pentru investitii in flota de pescuit in apele interioare, proprietarii navelor care opereaza exclusiv in apele interioare daca nava de pescuit are minim 5 (cinci) ani vechime si a desfasurat activitate de pescuit in apele interioare in ultimii 2 ani;
-Pentru modernizarea facilitatilor de pescuit din apele interioare, persoane fizice autorizate sau juridice care detin aprobarile necesare pentru implementarea activitatilor de mai sus.
-Pentru schimbarea destinatiei ambarcatiunilor care opereaza exclusiv in apele interioare, proprietarii navelor de pescuit comercial care au desfasurat activitate de pescuit in apele interioare in ultimii 2 ani.

Alocarea financiara
-pentru investitii in flota de pescuit in apele interioare contributia publica va fi limitata la 60% din valoarea totala de investitie, iar contributia publica pentru inlocuirea de motor poate fi de 40% din valoarea acestuia, conform conditiilor stabilite prin Art. 25 din Regulamentul (CE) 1198/2006 .
-Contributia publica pentru modernizarea facilitatilor de pescuit din apele interioare va fi limitata la 60% din valoarea totala de investitie.
-Contributia publica pentru schimbarea destinatiei vaselor care opereaza in pescuitul in ape interioare catre alte activitati in afara pescuitului, poate fi de pana la 100%


Masura 2.3.. Prelucrarea si comercializarea pestelui

Descrierea masurii
Actiunile care vor fi finantate se refera la:
-Cresterea capacitatii de prelucrare(construirea de noi unitati si/sau extinderea unitatilor existente)
-Construirea, extinderea, echiparea si modernizarea unitatilor de prelucrare
-Construirea unui nou punct de comercializare
-Modernizarea punctelor de comercializare existente

Beneficiarii acestei masuri
Beneficiarii acestei masuri pot fi intreprinderile micro, mici si medii si intreprinderile care nu se incadreaza in definitiile pentru intreprinderi mico, mici si medii dar cu mai putin de 750 de lucratori sau cu o cifra de afaceri mai mica de 200 MEUR pe an.

Alocarea financiara
Contributia publica va fi limitata la 60% din investitia totala pentru intreprinderile micro, mici si mijlocii. Pentru intreprinderile care nu se incadreaza intr-una din aceste categorii si au mai putin de 750 de lucratori sau cu o cifra de afaceri mai mica de 200 milioane EUR pe an, contributia publica va fi limitata la 30 %.
Prioritate se va acorda intreprinderilor micro si mici in procesul de selectie. 50% din fonduri vor fi rezervate pentru ele la fiecare anunt pentru depunerea proiectelor pentru proiectele eligibile din aceasta categorie de intreprinderi. Acest procentaj poate fi modificat de Comitetul de monitorizare in functie de cererile actuale.

Masura 2.4 Schema de inginerie financiara
In baza prevederilor art. 55. alin. 8 din Regulamentul 1198/2006 si art. 34 si 35 din Regulamentul 498/2007, se creeaza o masura de inginerie financiara respectiv, o schema de garantare a creditelor bancare pentru beneficiarii eligibili ai POP.

Beneficiarii acestei masuri
Beneficiarii acestei masuri vor fi solicitantii eligibili care au nevoie de credite bancare pentru pre-finantarea si/sau co-finantarea investitiei propuse, in situatiile in care aplica in principal pentru urmatoarele masuri din POP:
1.3 - Investitii la bordul navelor si selectivitate;
1.4 – Pescuitul de coasta la scara redusa;
1.5 – Compensatii socio-economice pentru managementul flotei comunitare;
2.1 - Acvacultura
2.2 - Pescuit in apele interioare;
2.3 - Investitii in procesare si marketing;
3.3 – Porturi de pescuit, locuri de debarcare si adaposturi.

Alocarea financiara
Suma alocata pentru masura de inginerie financiara este finantata din fonduri publice in procent de 75% FEP si 25% contributia nationala.
Gestionarul pentru implementarea acestei masuri de inginerie financiara va fi selectat in urma unei licitatii publice deschise, conform legislatiei nationale.
Modalitatile de alocare a sumei catre gestionar, relatia acestuia cu AM POP, precum si termenele si conditiile de implementare a masurii de inginerie financiara vor fi reglementate printr-o conventie de finantare care va respecta prevederile art. 35 din Regulamentul 498/2007.

Axa prioritara 3: Masuri de interes comun
Obiectivele principale ale Axei Prioritare 3
In concordanta cu regulamentul Fondului European pentru Pescuit, principalele obiective ale Axei prioritare 3 sunt:
- Intarirea infrastructurii pentru asigurarea unei industrii de pescuit profitabile si competitive pe termen lung cu cresterea masurilor de siguranta pentru lucratorii sectorului piscicol;
- Sprijinirea organizarii si a abilitatilor profesionale in sectorul de pescuit si acvacultura;
- Sprijinirea actiunilor comune pentru dezvoltarea unui sector de pescuit si acvacultura sustenabil

Masura 3. 1. Actiuni colective
Toate actiunile eligibile sunt finantate prin masura 3.1., prioritate acordandu-se urmatoarelor:
-Parteneriatul cu cercetarea: participarea activa la programe de cercetare cu tematica legata de sectorul piscicol (managementul resurselor, tehnologii de acvacultura, controlul calitatii produselor, reducerea consumului energetic, etc.) realizate de institutele de cercetare, ale caror rezultate vor fi de interes colectiv si vor fi popularizatepe scara larga.
sau
-Pregatire profesionala: imbunatatirea abilitatilor profesionale, dezvoltarea de noi metode si instrumente de pregatire (ex. cursuri care ajuta pescarii sa cunoasca regulamentele nationale si europene cu privire la dimensiunile minime de captura,
conditii de igiena, controlul calitatii).
sau
-Restructurarea organizatiilor de producatori – promovarea asociatiilor de producatori, recunoscute de autoritatea competenta a Statului Membru.
-Facilitati pentru infiintarea unei piete de gross si a bursei de peste electronice.

Beneficiarii masurii sunt urmatorii:
-structuri recunoscute de catre autoritatile romane ca reprezentanti ai producatorilor (cum ar fi organizatii, grupuri sau asociatii)
-organizatii publice sau semi-publice
-alte organizatii desemnate de Statul Membru

Alocarea financiara
Contributia publica poate varia intre 80% pentru institutiile semi-publice si 100% din totalul investitiei pentru institutiile publice si organizatiile de producatori.

Masura 3. 2. Protectia si dezvoltarea florei si faunei acvatice

Aceasta masura va sprijini actiuni pentru :
-Construirea sau instalarea facilitatilor statice sau mobile destinate protectiei si dezvoltarii faunei si florei acvatice;
-Reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare;
-Protectia si imbunatatirea mediului in cadrul programului NATURA 2000, daca sunt legate de activitati de pescuit.

Beneficiarii masurii sunt urmatorii:
-organizatie de producatori recunoscuta de autoritatea competenta a Statului membru;
sau
-organizatie publica sau semi-publica implicata in domeniul pescuitului.

Alocarea financiara
Contributia publica poate varia intre 80% in cazul organismelor semi-publice si 100% din totalul investitiei pentru organismele publice si organizatiile de producatori.

Masura 3.3. Porturi de pescuit, locuri de debarcare si adaposturi

Descrierea masurii

Principalele actiuni care se vor finanta sunt:
Actiunea 1: Investitii in porturi de pescuit existente
Actiunea 2: Investitii in restructurarea si ameliorarea locurilor de debarcare
Actiunea 3: Investitii legate de securitatea pentru constructii sau modernizarea unor mici adaposturi de pescuit.

Beneficiarii vor fi :
-organizatii de producatori recunoscute de catre autoritatea competenta a Statului Membru
-Sau companii private
-Sau organisme publice sau semi-publice.
Alocarea financiara
Contributia publica poate varia intre 80% pentru companii private si organismele semipublice si 100% din totalul investitiei pentru organismele publice si organizatiile de producatori.

Masura 3. 4. Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare

Principalele actiuni care se vor finanta sunt:
1. campanii de promovare a echipamentelor si procedurilor care contribuie la imbunatatirea calitatii, sigurantei si trasabilitatea produselor pescaresti;
2. campanii de promovare regionale, nationale sau transnationale pentru produsele pescaresti;
3. Participarea la expozitii de produse pescaresti.

Beneficiarii vor fi :
-Organizatii de producatori recunoscute de autoritatea competenta a Statului Membru;
-Sau companii private;
-Sau organisme publice sau semi-publice.

Alocarea financiara
Contributia publica poate varia intre 80% pentru companii private si organismele semipublice
si 100% din totalul investitiei pentru organismele publice si organizatiile de producatori.

Masura 3. 5. Actiuni pilot
FEP va finanta patru noi tipuri de proiecte:
-tehnologii inovative la care va fi testata viabilitatea tehnica si economica in conditiile sectorului autohton de pescuit pentru a obtine si raspandi cunostintele economice si tehnice ale tehnologiei testate;
-teste facute asupra planurilor de management si a planurilor pentru alocare a efortului de pescuit, inclusiv, daca este necesar, instituirea de zone interzise pescuitului , in scopul evaluarii consecintelor biologice si financiare si refacerea ecologica experimentala;
-dezvoltarea si testarea de metode pentru imbunatatirea selectivitatii uneltelor de pescuit, reducerea capturilor accidentale in special pe fundul marii;
-testarea unor tehnici alternative de management al pescuitului.

Beneficiarii vor fi :
-organizatii de producatori recunoscute de autoritatea competenta a Statului Membru
-sau companii private
-sau organisme publice sau semi-publice, a caror implicare efectiva si reprezentativitate in sectorul de pescuit si acvacultura vor fi verificate.
-Sau alte organisme desemnate de Statul Membru

Alocarea financiara
Contributia publica poate varia intre 80% pentru companii private si organismele semipublice si 100% din totalul investitiei pentru organismele publice si organizatiile de producatori.

Axa prioritara 4: Dezvoltarea durabila a zonelor pescaresti
Axa prioritara 4 propune o abordare teritoriala in completarea acestui set de masuri. Romania a decis sa aloce o cota substantiala din FEP acestei axe prioritare. Principalul obiectiv al Axei prioritare 4 este dezvoltarea durabila a zonelor
pescaresti pentru a minimaliza declinul sectorului pescaresc si de a sprijini reconversia zonelor afectate de schimbarile din acest sector.

Masura 4.1 Dezvoltarea zonelor pescaresti

Beneficiarii acestei masuri
Grupurile Locale selectate in concordanta cu procedurile transparente prezentate mai sus.

Alocare financiara
Alocarea financiara in cadrul acestei masuri este de 100 mil. euro.
Costurile de functionare ale FLAG sunt finantate 100% din contributia publica, dar nu mai mult de 10% din totalul bugetului alocat pentru fiecare Grup Local de Actiune pentru Pescuit.

Axa Prioritara 5 Asistenta tehnica
Asistenta tehnica este un instrument foarte important pentru noile state membre care nu au inca experienta in implementarea instrumentelor structurale comunitare.

Obiectivele principale ale asistentei tehnice prin Axa prioritara 5 sunt :
-Elaborarea tuturor documentelor preliminare pentru pregatirea si implementarea Programului Operational pentru FEP.
-Cresterea capacitatii administratiei incluzand aspectele Politicii Comune de Pescuit in legatura cu implementarea Fondului European pentru Pescuit.
Beneficiarii acestei axe:
Autoritatea de management, responsabila pentru implementarea si managementul Programului Operational pentru Pescuit 2007 – 2013.
Autoritatea de Certificare, responsabila de certificarea cheltuielilor cuprinse in declaratiile de cheltuieli si a cererilor de plata, inaintea transmiterii acestora catre Comisia Europeana.
Agentia de Plata, structura responsabila cu transferarea catre beneficiari a sumelor de asistenta financiara.
Autoritatea de audit responsabila cu verificarea functionarii efective a sistemelor de management si control ale Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013.
Parteneriatele public-privat selectate prin apel deschis de propuneri in scopul elaborarii strategiilor locale de dezvoltare si dezvoltarea mecanismelor care sa le permita functionarea ca Grupuri Locale de Actiune pentru Pescuit in conformitate cu cadrul legal al Axei 4.
Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, responsabila cu implementarea a Politicii Comune pentru Pescuit si dezvoltarea unor documente cheie subsecvente, in cadrul Programului Operational pentru FEP.


Parteneri