Learnconsulting

Solicita consultanta

Fisa de consultanta


Numele si tipul entitatii (persoană fizica, asociaţie familiala, intreprindere individuala, alta...)
Persoana de contact
Adresa
Telefon
Varsta
E-mail
Ati accesat fonduri nerambursabile pana in prezent sau ajutoare de la statul roman
(mentionati pe scurt suma, programul de finantare, obiectul investitiei)
Ideea de proiect pentru care se doreste finantarea
(ce se realizeaza prin implementarea proiectului, actiuni vizate a fi realizate in proiect)
Localizarea implementarii proiectului (mediul urban/ rural; denumirea localitatii si judetul)
Care este nevoia ? (justificarea proiectului - max. 3 propozitii)
Costul estimativ al proiectului (fara includerea TVA)
Serviciile solicitate BLC
(redactarea cererii de finanatare, consultanta management, consultanta implementare)
Alte informatii pe care le considerati relevante

Parteneri