Learnconsulting

Trainerii nostri

Claudia Vasilca

Claudia Vasilca
(Manager public)

  • Studii: Inginer
  • Experienta: 10 ani în domeniul reformei administrației publice
  • Aptitudini:

Claudia Vasilca are o experiență de 10 ani în domeniul reformei administrației publice, în special în domeniul descentralizării administrative și financiare. Între 2005-2007, Claudia a făcut parte din echipa care a elaborat Legea cadru a descentralizării și a normelor metodologice de aplicare, participând la implementarea a trei proiecte de înfrățire instituțională (renforcement des capacités institutionnelles de l’administration publique roumaine en vue de réussir la décentralisation financière”, “de-centralisation and de-concentration process led by the Central Administration” and “strengthening financial autonomy of local authorities through continuation of fiscal and financial decentralization”).  Din 2005 până în 2011, Claudia a fost un membru activ al EUPAN (Rețeaua administrațiilor publice europene), Grupul de lucru “servicii publice inovatoare”, fiind responsabilă de organizarea activității din partea României a două Conferințe a Calității (2006 Tampere, Norvegia și 2008 Paris, Franța). Având în vedere experiența profesională, Claudia a jucat un rol important în elaborarea Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (PO DCA) în 2007 precum și a capitolului dedicat dezvoltării capacității administrative din Planul Național de Reformă 2007-2010.  În 2009-2010, a participat la implementarea a două proiecte, ca membru în echipa de management (Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară – instrument pentru furnizarea în comun, în condiţii de calitate şi eficacitate, a serviciilor publice locale, cod SMIS 2983, precum și Administratorul public – factor de succes pentru un management eficient la nivel local, cod SMIS 2985). Din 2011, Claudia lucrează în cadrul Autorității de management pentru Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative. A coordonat elaborarea de proceduri necesare implementării PO DCA, a coordonat asigurarea suportului tehnic pentru beneficiari și potențialii beneficiari precum și comunicarea cu aceștia.  Claudia are experiență în oferirea de training funcționarilor publici și potențialilor funcționari publici în domeniul administrației publice, planificare strategică și managementul proiectelor. A obținut certificatul CNFPA de formator în anul 2009. 


inapoi

Parteneri